(+357) 23 819452, (+357)23 819453, (+357)99 684456, kefalas.soteris@cytanet.com.cy  Language:eng  Language:gr 

ΕΝΟΤΗΤΑ 16 - ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Σ Τ Ο Χ Ο Ι
Με τη συμπλήρωση αυτής της ενότητας, ο μαθητής πρέπει να μπορεί:
 

Να ορίζει τι είναι «τάσεις στην επισιτιστική βιομηχανία»
Να αναφέρει και να εξηγεί τους παράγοντες που καθορίζουν τις νέες τάσεις
Να ορίζει την έννοια «παραγωγικότητα» και να δίνει παραδείγματα
Να αναφέρει τους παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
Να αναφέρει παραδείγματα επεξεργασμένων τροφίμων και να επισημαίνει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους

ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
► Είναι οι συνεχείς εξελίξεις στους διάφορους τομείς υπηρεσιών
► Αλλαγές
► Βελτιώσεις
► Νέες ιδέες που εμφανίζονται, υιοθετούνται και καθιερώνονται

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

► Οι επιχειρήσεις σχεδιάζονται και δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες της πελατείας:
► Είδος φαγητού
► Περιβάλλον που επιθυμεί
► Αγοραστική δυνατότητα πελάτου
► Κατανόηση της ψυχολογίας του πελάτη
► Η εισχώρηση των fast food restaurants δεν πρέπει να παραβλέπεται

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΓΟΡΑΣ

► Επιβάλλεται συνεχής μελέτη και πρόβλεψη της αγοράς
► Ο επιχειρηματίας θα μπορέσει να αυξήσει τις πωλήσεις του αφού μελετήσει τις αναλύσεις των τάσεων (market trends):
           Α. Περισσότερος κόσμος γευματίζει στα διάφορα εστιατόρια
           Β.  Οικογενειακά ταξίδια με αυτοκίνητο

► τα παιδιά πρέπει να ικανοποιούνται σε διάφορες μορφές φαγητών
► Δημιουργία υπεραστικών εστιατορίων (γεύματα που ετοιμάζονται γρήγορα)
► Αλλαγή τρόπο σερβιρίσματος
► Γεύματα με λιγότερες θερμίδες
► Ο επιχειρηματίας θα βελτιώσει το επίπεδο της επιχείρησης του

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Ορισμός

► Είναι η αναλογία της παραγωγής ενός προϊόντος προς το σύνολο των συντελεστών που χρησιμοποιήθηκα για τη παραγωγή του προϊόντος αυτού
Συντελεστές Παραγωγικότητα
► Ανθρώπινο δυναμικό (ώρες εργασίας)
► Εξοπλισμός
► Κεφάλαιο
► Ζαχαροπλάστης Χ 8 ώρες = 1000 κρουασάν, δηλ. 125/η
► Τραπεζοκόμος χ 8 ώρες = 80 πελάτες. Δηλ. η παραγωγικότητα του τραπεζοκόμου είναι 10 πελάτες για κάθε ώρα εργασία
Παράγοντες Βελτίωσης Παραγωγικότητας
► Προσοντούχο προσωπικό και επιμόρφωση
► Οργάνωση και προγραμματισμός
► Διαρρύθμιση χώρου κουζίνας και τραπεζαρίας
► Συνθήκες εργασίας (περιβάλλον)
► Σωστή χρήση υλικών (σπατάλη)


ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

► Είναι τα τρόφιμα τα οποία έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία, κάτω από ειδικές συνθήκες, για να περιορίσουν ή να εξαλείψουν την προετοιμασία που χρειάζονται στην κουζίνα
► π.χ. Λαχανικά, πατάτες, φρούτα, κρέατα ψάρια και δημητριακά
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Πλεονεκτήματα
► Είναι βολικά και εύχρηστα, μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν
► Μειώνουν το χρόνο προετοιμασίας και τα εργατικά έξοδα
► Δεν υπάρχει σπατάλη μετά την αγορά
► Υπάρχει ακριβής έλεγχος στη μερίδα και κόστος
► Καταλαμβάνουν λιγότερο αποθηκευτικό χώρο
► Διατηρούνται για αρκετό χρονικό διάστημα κάτω από υγιεινές συνθήκες.
Μειονεκτήματα
► Το ψηλό κόστος αγοράς μερικών προϊόντων
► Μερικά τρόφιμα χάνουν τις θρεπτικές τους ουσίες, κυρίως τις υδατοδιαλύτες βιταμίνες κατά την επεξεργασία τους, π.χ. Φρέσκα λαχανικά, φρούτα
► Μερικά τρόφιμα υπόκεινται σε αλλοίωση, γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο μαγείρεμα τους.

ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ
Κόστος
► Να αγοράζει τρόφιμα που πραγματικά αποφέρουν κέρδος στη επιχείρηση του
Ποιότητα
► Να ελέγχει την ποιότητα σύμφωνα με τις προδιαγραφές
Ημερομηνία λήξης
► Σ’ όλα τα τρόφιμα πρέπει να αναγράφονται στη ετικέτα τους την ημερομηνία που συστήνει ο κατασκευαστής για κατανάλωση.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
► Οι επιχειρήσεις στοχεύουν στην αύξηση ρυθμών παραγωγής με τη χρήση βελτιωμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, π.χ
► Συσκευές θα μπορούν να μαγειρεύουν ή να ζεσταίνουν γρήγορα φαγητά π.χ. Microwave, convection ovens, κλπ
► Τα πλυντήρια πιάτων  θα βελτιώνονται συνεχώς για να αυξήσουν τη παραγωγή
► Τα μηχανήματα θα διασφαλίζουν τη υγεία και ασφάλεια του προσωπικού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
► Οι επιχειρήσεις αναζητούν διάφορους τρόπους για αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση των λειτουργικών εξόδων, με απώτερο σκοπό να αυξήσουν τα κέρδη των, π.χ
► Θα υπάρχουν αυτόματες μηχανές πώλησης ποτών και ελαφρών φαγητών (snacks)
► Θα τοποθετηθούν mini-bars στα δωμάτια οποία θα είναι συνδεδεμένα με την υποδοχή, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή


Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η

1. Να ορίσετε τι είναι «τάσεις» στην επισιτιστική βιομηχανία.
2. Να αναφέρει τους παράγοντες που πρέπει να έχει υπόψη του ο επιχειρηματίας, για να μπορέσει να αυξήσει τις πωλήσεις του.
3. Να εξηγήσετε τη σημασία που έχει για μια επισιτιστική επιχείρηση η πρόβλεψη της αγοράς.
4. Τι είναι παραγωγικότητα. Ποίοι είναι οι συντελεστές παραγωγικότητας.
5. Να εισηγηθείτε τρεις τρόπους για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα στο τμήμα που εργάζεστε.
6. Τι είναι επεξεργασμένα τρόφιμα.
7. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση των επεξεργασμένων τροφίμων σε μια επισιτιστική βιομηχανία.
8. Να αναφέρετε τα μειονεκτήματα που προσφέρει η χρήση των επεξεργασμένων τροφίμων σε μια επισιτιστική βιομηχανία.
9. Ποίες είναι οι νέες τάσεις, οι οποίες διαμορφώνονται σήμερα στον τομέα του εξοπλισμού των ξενοδοχείων.
10. Πως πιστεύετε οι νέες τάσεις, όπως διαμορφώνονται σήμερα, θα επηρεάσουν τα επίπεδα των υπηρεσιών που προσφέρονται στην επισιτιστική βιομηχανία.